درباره ما

درباره ما
برخی از پروزه های بزرگ انجام شده توسط شرکت استیل پایتخت در 9 سال اخیر
مسکن مهر شهر پرند
فروشگاهای اتکا
فروشگاهای جانبو
 اجرای نرده در بزرگترین مرکز خرید بندر کنگان
شهرک راه وترابری پردیس
اجرای حفاظ کشتی تفریحی درجزیره کیش
اجرای هند ریل های 316 در استخرهای  یاس
اجرای نرده در سیتی سنتر شهر پارسیان
اجرای نرده و حفاظ در سرای محله شهران
اجرای حفاظ و نرده در تهران بیش از 1200 ساختمان