استیل زنگ ناپذیر یکی از معدود عناصری است که رسوب نمی کند و این به دلیل ارتباط بین ترکیبات شیمیایی آن با طبیعت است. استیل زنگ ناپذیر از آهن، کرومیوم، منگنز، سیلیکون، کربن و در بسیاری از مواقع از نیکل و مولیبدنوم تشکیل شده است. این الما‌ن‌ها از طریق آب و هوا به اکسیژن واکنش نشان می دهند که این عمل از طریق یک لایه بسیار نازک صورت می‌گیرد که از اکسید فولاد و هیدرواکسید تشکیل شده است. کرومیوم نقش بسیار مهمی را در واکنش با اکسیژن و تشکیل لایه عایق انجام می دهد؛ در حقیقت تمامی استیل های زنگ ناپذیر حداقل 10 درصد کرومیوم دارند.