1- قیمت

به طور کلی، قیمت استیل۲۰۱ کمتر از استیل۳۰۴ است .

به طور کلی تفاوت قیمت استیل ها به علت درصد نیکل به کار رفته در ترکیبات آنها می باشد.عنصر نیکل به کار رفته در استیل ها نقش مقاومت در برابر خوردگی یا به اصطلاح همان نقش ضد زنگ را ایفا می کند.قیمت پایین تر استیل۲۰۱ نسبت به استیل۳۰۴ به خاطر این است که از درصد نیکل کمی در ترکیبات آن استفاده می شود و یک عنصر ارزان قیمت و در عین حال با کیفیت بالا کمبود نیکل را جبران می نماید.
بنابراین با توجه به اینکه استیل۲۰۱ و ۳۰۴ از نظر ظاهری شباهت های زیادی به یکدیگر دارند،در وحله ی اول خرید استیل۲۰۱ به جای استیل۳۰۴ می تواند خرید مناسبی باشد.
میزان درصد نیکل به کار رفته در استیل۳۰۴ حداقل ۸ درصد می باشد.عناصر بسیاری را میتوان جایگزینی مناسب برای نیکل قرار داد که از نظر هزینه مقرون به صرفه باشند.به عنوان مثال عناصری چون کروم،منگنز،نیتروژن و مس می توانند جایگزین مناسبی برای عنصر نیکل باشند.
در استیل۲۰۱ منگنز به عنوان عنصر اصلی به جای نیکل به نسبت ۲ به ۱ قرار گرفته است.ترکیبات شیمیایی استیل۲۰۱ و ۳۰۴ را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

استیل۲۰۱ :نیکل ۴٫۵ درصد + منگنز ۷٫۱ درصد
استیل۳۰۴ :نیکل ۸٫۱ درصد + منگنز ۱ درصد

با استفاده از ترکیب بالا برای استیل۲۰۱ می توانیم شاهد کاهش قیمت چشم گیری برای این گرید باشیم.

2- دوام و پردازش

 تراکم و چگالی استیل۲۰۱ کمتر از استیل۳۰۴ است،اما دوام استیل۲۰۱ ۱۰ درصد بیشتر از استیل۳۰۴ می باشد.و این امر نیز به علت درصد بیشتر منگنز به کار رفته در استیل۲۰۱ می باشد.
با این که این دو استیل از نظر خمش،شکل پذیری و مسطح بودن شباهت های زیادی به یکدیگر دارند،اما استیل۳۰۴ نسبت به استیل۲۰۱ مسطح تر می باشد.

3-مقاومت در برابر خوردگی

با توجه به اینکه در استیل۲۰۱ درصد نیکل کمتری به کار رفته است،مقاومت در برابر خوردگی آن نسبت به استیل۳۰۴ کمتر می باشد.

4- رنگ

با توجه به اینکه استیل۲۰۱ شامل درصد بیشتری از منگنز می باشد همین امر سبب شده است که سطح و رنگ استیل۲۰۱ از استیل۳۰۴ کمی تیره تر باشد.اما این تفاوت رنگ بسیار ناچیز می باشد که توسط افراد عادی قابل تشخیص نمی باشد.